Creatie op een hogere frequentie

Een hogere frequentie. Wat is dat eigenlijk? Hoe belichamen we dit en hoe werkt dit in het dagelijks leven? En wat is ervoor nodig zodat ideeën vanuit een hogere frequentie ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden? Wat houd dit tegen en wat is ervoor nodig om de weg vrij te maken? 

Een hogere frequentie en het belichamen hiervan is het daadwerkelijk kunnen dragen en leven vanuit een groter spectrum van iemands wezen. Het is alsof een voetballer zijn gehele potentie weet te omarmen en alle kwaliteiten van zijn fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten omarmt en daarmee zijn uiting natuurlijk laat zien welke immense creativiteit, inzicht, daadkracht en fysiek hij/zij/ het heeft. Een hogere frequentie voor ieder mens, is wanneer hij/zij/ het alle of een groot gedeelte van die kwaliteiten en ervaringen weet te omarmen en activeren. Dit gaat niet per se om de directe resultaten of ervaringen, en tegelijkertijd zijn er uitdagingen en ervaringen nodig om deze potentie fysiek te maken en om naar een volgende stap in iemands potentie te komen. Zoals een voetballer begint in de jeugd en doorgroeit naar het eerste elftal voordat hij op Champions league niveau acteert, zo heeft ieder mens ervaringen die bijdragen aan het belichamen van een grotere potentie. In de praktijk heeft en is ieder mens een pure potentie, die liefde is. Tegelijkertijd zijn er vele facetten of aspecten die bepalen in welke mate iemand zijn/ haar/ etc. de potentie geactiveerd heeft. Iemand heeft een bepaalde frequentie waarop hij nu acteert. Deze algehele frequentie is een samenvatting van het totaal aan aspecten van iemands wezen die allemaal in samenspel met elkaar bewegen, trillen op een bepaalde golflengte. Al deze facetten van iemands zijn, vormen samen de frequentie van iemand op dit moment. Zoals een voetballer een bepaalde potentie (of talent) in zich heeft wat eruit kan komen. Zo heeft ieder mens een bepaalde potentie en intentie voor dit leven. Deze potentie en intentie legt de basis voor wat iemand mogelijk in de wereld kan verwerkelijken. Nu, wat hierbij een belangrijke rol speelt zijn de patronen en blokkades van die potentie. Deze patronen en blokkades, ontstaan vanuit trauma vanuit de familie, het dna, wat iemand meebrengt naar de wereld en wat iemand in het leven aan traumatische ervaringen heeft ervaren. Je zou kunnen zeggen dat deze elementen bepalen welke facetten en aspecten van iemands wezen op volle toeren draaien en welke facetten als het ware zijn uitgeschakeld of vervormd. Het geluid dat iemand laat horen, de toon van iemands expressie is dus afhankelijk van deze patronen en blokkades. Deze bepalen dus ook in welke mate het eruit komt wat erin zit. 

Trauma zorgt voor blokkades en patronen. Dit is als het ware een vervorming van energie. Van pure liefde, wordt de uiting omgevormd naar een lagere frequentie. Doordat de frequentie naar beneden is gegaan, sinds mensenheugenis, zijn we vatbaarder geworden voor nog lagere frequenties zoals angst en stress. Het transformeren van deze patronen en blokkades zorgt ervoor dat de hogere frequenties vrijer door het systeem kunnen gaan en hun pure of puurdere expressie komen. Een belangrijk deel van het creëren van nieuwe ideeën op een hogere frequentie heeft er dus mee te maken dat we in staat zijn de innerlijke processen te herkennen en te weten welke patronen iets tegenhouden. Nu is het vaak zo dat op lagere frequenties er meerdere blokkades tegelijk actief zijn waardoor het niet altijd makkelijk is om onderscheid te maken. Het geheel beweegt gewoon trager en minder puur en blokkade in het algemeen is aan de orde van de dag. Wat er doorkomt, gaat vaak heel traag en alleen volgens vaak mentale regels en systemen. Zo is het spectrum te overzien. Hogere frequenties overzien veel meer en hebben dus veel minder regels nodig om toch tot een hogere kwaliteit te komen. Kwaliteit is al vanzelfsprekend, omdat de bandbreedtes van angst en andere lagere frequenties geen vat kunnen hebben op de belichaamde staat van zijn op een hogere frequentie. Voordat dit echter zover is, kan het soms heel angstig zijn en kunnen er vele heftige emoties naar de oppervlakte komen. Juist omdat het zo onzeker is en niet bekend is wat erna komt. Zoals een voetballer te maken krijgt met publieke druk, geld, media en aandacht. Zo krijgt iemand innerlijk te maken met nieuwe mogelijkheden, angsten van binnen en vanuit de omgeving, wanneer het bekende wordt losgelaten en de nieuwe terreinen van het binnenste onderzocht worden om tot uiting te laten komen. 

Zo gaat het ook met hogere frequentie ideeën. De houders en mensen die werken aan die ideeën moeten de frequentie kunnen houden om die ideeën naar de wereld te kunnen brengen. Wanneer er iemand blokkeert (wat er dus mee te maken heeft dat hij een innerlijke blokkade heeft) kan hij niet deelnemen aan de totstandkoming van het idee. Of enkel in een uitvoerende rol. Hij kan de frequentie niet dragen voor het geheel en zijn totale frequentie heeft op dat moment een ander spanningsveld waarover hij de verantwoordelijkheid kan nemen. 

Die verantwoordelijkheid kunnen we nemen, wanneer de innerlijke blokkades opgelost zijn. Dan kan er een nieuwe ruimte komen waar vanuit een nieuwe de pure energie zich weer kan vullen. Zodat dit of een ander groter spanningsveld wel gedragen kan worden en de creatie vorm kan krijgen in de wereld. Met daarmee de juiste partners op die hogere frequentie. In welke vorm de energie het beste de wereld kan bereiken. 

Het mooie van energie en menszijn is dat we elkaar kunnen aansteken. Hoewel we de patronen zelf moeten doorvoelen en doorleven, kunnen we elkaar ook naar een hogere frequentie brengen. Dit gaat alleen geleidelijk en via een bepaalde soepelheid. Hogere frequentie, trekt een hogere frequentie aan. Het trekt ook mensen aan die deze hogere frequentie in zich voelen en beginnen te belichamen. Zo is er flow. We trekken niet alleen de hogere frequentie aan. Ook de delen van ons die nog niet op de hogere frequentie bewegen hebben een aantrekkingskracht. In feite zijn dat herinneringen dat we nog meer van onszelf kunnen omvatten en belichamen. Maar dit zijn niet altijd de makkelijke stukken. Het zijn de transformatie aspecten. Deze hebben aandacht en ruimte nodig, zonder er door meegenomen te worden. 

Het lastige van energie en menszijn, is dat we elkaar kunnen aansteken en beïnvloeden. Wanneer ik bijvoorbeeld een deel van mij getransformeerd heb en op een hogere frequentie kom, zijn er soms mensen om me heen die niet op die frequentie willen of kunnen komen op dat moment. Dan ontstaat er een uitdaging, waarbij je elkaar of op een hogere frequentie ontmoet, weer op de lagere frequentie of even geen contact kan hebben totdat er de bereidwilligheid en mogelijkheid is om op de hogere frequentie contact te hebben. Dit kan voor behoorlijke uitdagingen zorgen in sociale verbanden; vriendschappen en families. De kaarten worden opnieuw geschud en dat is niet altijd voor iedereen even leuk op dat moment. De hogere frequentie omvat namelijk alle elementen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Begrijpelijk is dat dit dus voor emoties of verwarring kan zorgen, wanneer er een nieuwe manier van leven ontstaat, wat zo’n nieuwe frequentie in feite is. Dat wat normaal was, is niet langer normaal. Er ontstaat een nieuwe manier van relateren en creëren. Eentje die lichter, vrijer en levendiger voelt. Meer natuurlijk. Meer als jezelf. Meer pure liefde en levenslust. 

Daarbij komen automatisch nieuwe ideeën, nieuwe vormen van samenkomen, nieuwe inspiratie, nieuwe verhoudingen met alles en iedereen, inclusief de natuur, de nieuwe mensen, de manier waarop je wilt werken, wat je graag wilt eten, welke muziek je mooi vindt etc. etc. Gewoon zoals het dan goed voelt. En dat kan soms een hele grote verschuiving zijn van wat je daarvoor wilde. 

We hebben een regeneratief vermogen

Elke seconde weer vullen we onze energie aan. Vanuit het niets. Vanuit de bron. Zo kan onze energie herstellen. Zo kunnen we iets nieuws creëren. Zo kunnen we voelen wat er nu klopt. Wat we willen doen. Wat er toe doet. Die stroom is immens krachtig. Hij kan scheppen. Creëren. Zoals een rivier die aangevuld wordt vanuit de bergen. Een oneindige stroom aangevuld door neerslag, gletsjers. Die steeds weer voor leven zorgt waar het naartoe stroomt. Zoals de gletsjers afnemen in omvang, wegspoelen en de rivieren opdrogen. Zo spoelt onze energie weg, wanneer we geen rekening houden met onze eigen energie. We hebben regeneratief vermogen, maar dat moeten we de ruimte geven. We moeten die stroom volgen. Wanneer we dat niet doen, stroomt het weg. En droogt het op. Zoals de rivieren opdrogen. Zo verdwijnt onze inspiratie. Maar, we hebben regeneratief vermogen. Wanneer we de patronen herkennen, zien dat er blokkades waren en wanneer we de ruimte maken voor nieuwe mogelijkheden, vanuit onze gevoelslagen. Vanuit onze eigen energie, die elke seconde weer ons aanvult met nieuwe inspiratie. Dan herstellen we onszelf. Dan herstellen we of creëren we nieuwe relaties. Op een hogere frequentie. 

Wanneer ik niets doe en met alle winden meewaai, spoelt mijn energie weg en neemt mijn regeneratief vermogen af. De gletsjers smelten en de rivieren droogt op. Wanneer ik herken waar het lek is. En zie wat ik werkelijk wil doen, regenereert mijn energie zich als tevoren. Mijn ware creatieve energie komt weer naar voren en kan ik natuurlijk uiten. Alles in mijn leven herstelt zich en komt terug als nooit tevoren. Met de nieuwe inzichten en ervaring die de rivier krachtiger maken en laten zien dat het niet langer wil verdwijnen en opgaan in de massa. Zo kan ieder mens zichzelf regenereren. Zodat de hogere frequenties naar voren voelbaar worden en binnen handbereik komen om tot een krachtige stroom de wereld in te gaan. Wat we simpelweg nodig hebben is het herkennen van die patronen en blokkades, deze voelen en door ons heen laten gaan, zodat we ruimte hebben voor iets nieuws. Iets krachtigers. Zodat we kunnen creëren op een hogere en natuurlijker frequentie. Zodat zowel onze energie bij ons blijft en krachtig in de wereld komt. En zodat ook de rivieren in de wereld zich kunnen herstellen. Want, die zijn direct verbonden met dat wat wij mensen in de wereld creëren. Dat is ook de hogere frequentie, dat we die directe relatie volledig ervaren en weten dat we daar elke seconde onderdeel van zijn. Alles wat ik doe heeft een effect. Alles wat jij doet heeft een effect. Elke actie. Elke relatie. Is het een vertolking van jouw energie? Is het wie je werkelijk bent? Elke seconde weer. Kunnen we kiezen. Kunnen we ervaren. Wat er werkelijk nodig is. Wat jouw innerlijk weten jou vertelt. Wat jij daarmee jezelf vertelt en waar je dan voor kiest. We hebben allemaal een verleden. Worden geboren in een lichaam, een familie en erven zo de patronen die daarbij komen. We zijn tegelijkertijd elke seconde levend en hebben de mogelijkheid om te ervaren en te creëren. Het is niet altijd makkelijk. En kan behoorlijk heftig zijn, juist wanneer je patronen aan het transformeren bent. Wie we zijn is bewustzijn. We kunnen ervaren, de ruimte houden én acteren. We staan in contact met de mensen om ons hun. Niet om onze pijn en frustratie steeds weer mee te delen. Wel om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, nieuwe initiatieven te nemen en te delen welke uitdagingen er soms zijn. We zijn creatie. We zijn leven. Leven dat zich bewust wordt van onszelf en onze mogelijkheden om vanuit onze hele energie te creëren. Met een regeneratief vermogen. We zijn die hogere frequentie. 

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: